CyberArk

Kuruluşlarda, dağıtık sistemlerde ve bulutlarda ayrıcalıklı hesapların tüm yaşam döngüsünü desteklemek üzere tasarlanmış, ayrıcalıklı hesapların korunması ve erişim kontrolü için modüler bir platformdur.

 

Bu çözüm, istisnasız her türlü uygulama, platform ve işletim sistemindeki her türlü ayrıcalıklı hesapla ilgili tüm eylemlerin izlenmesinin yanı sıra erişim kontrolü, hesap ve ayrıcalık yönetimi sağlar. Kaç tane bilgisayara ve sunucuya sahip olduğunuz, hangi düzeyde ağ çözümlerinin olduğu ve uygulamaların ne kadar karmaşık olduğu, nereye kurulduğu, bir veya birkaç ofiste olduğu önemli değildir - tüm bunlar, her ölçekteki kuruluş ve her tür faaliyet için tasarlanmış olan PAS çözümünde dikkate alınır.

 

Ayrıcalıklı hesaplar gibi kontrol edilmesi zor unsurlar da dahil olmak üzere kurumsal bilgi sisteminin tüm seviyelerinde güvenilir ve istikrarlı koruma sağlanır. Kullanıcı davranışının analizi ve ağdaki nesnelerin kontrolü, başlangıç seviyesinde dahi problemlerin ortaya çıkmasını önlemeyi mümkün kılar.

İşlevselliği:

  • Şirketin BT ortamı sistemlerinin uygun erişim yetkisi verilmeyen kişilerden izole edilmesi.

     

  • Ayrıcalıklı kimlik bilgilerini üçüncü taraflara ifşa etmeye gerek kalmadan oturumları başlatmak için tek oturum açma.

     

  • Yönetilen cihazlardaki bağlantıların ve eylemlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi — herhangi bir istemci işletim sistemiyle kullanıcı etkinliğini doğrudan Password Vault Web Access web konsolunda görüntüleme yeteneği.

  • Daha sonra görüntüleme için yönetilen cihazlarda ve platformlarda gerçekleştirilen kullanıcı eylemlerinin video biçiminde (grafik oturumlar için) ve metin biçiminde (komut satırı oturumları için) sürekli olarak kaydedilmesinin yanı sıra, SSH oturumlarında tuş vuruşları hakkında bilgi depolanması ve herhangi bir veri tabanındaki komutlar ile komut dosyalarının denetlenmesi. Bir sunucu, 100'den fazla eşzamanlı kayıt oturumunu destekler. Malzemeler çok sıkıştırılmış bir formatta saklanır.