InfoWatch Person Monitor

InfoWatch Person Monitor, çalışanların bireysel olarak izlenmesi ve "sıcak takip" olaylarının araştırılması için bir InfoWatch Traffic Monitor modülüdür. InfoWatch Person Monitor, küçük kullanıcı gruplarını (proje ekipleri, departmanlar) veya şirketin "şüphe altındaki" belirli kişilerini bireysel olarak izlemek için tasarlanmıştır.

İki sistemin aynı anda kullanılması, şirket çıkarlarının kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlayacak ve süreçlerin üst düzeyde kontrol ve yönetimini sağlayacaktır.

İşlevselliği:

  • Dolandırıcılığı, hırsızlığı, yolsuzluğu ve dahil olan kişilerin çevresini belirlemenizi sağlar
  • Personelin faaliyetlerini izlemek ve şirkete bağlılık derecesini belirlemek için iş zekası yürütmeye yardımcı olur.
  • Gizli bilgilerin (ticari ve finansal bilgiler, bankacılık sırları, kişisel veriler vb.) sızmasını önler.
  • Bilgi güvenliği olaylarının soruşturulmasını yürütmek için bir kanıt tabanı oluşturmanıza izin verir.