Micro Focus Arcsight

Bu ürün, çeşitli kaynaklardan gelebilecek güvenlik olaylarının toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını sağlar. HP ArcSight ürün serisinin temeli, çekirdeği HP ArcSight ESM (Kurumsal Güvenlik Yöneticisi) ürünü olan kapsamlı bir HP ArcSight Güvenlik İstihbaratı çözümüdür. HP ArcSight ESM, teknik kabiliyetler ve iş uygulaması entegrasyon kabiliyetlerinde pazar lideridir.

İşlevselliği:

  • Çeşitli kaynaklardan gelebilecek güvenlik olaylarının toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını sağlar
  • HP ArcSight ESM, çok sayıda uygulama sistemi ve aygıtıyla (üç yüzden fazla) entegrasyonu destekler ve birkaç yüz ön ayarlı korelasyon kuralıyla birlikte gelir. Teslimat, her türlü uygulamayla entegrasyona izin veren benzersiz bir FlexConnector aracısını da içerebilir.
  • HP ArcSight ESM mimarisi, düşük hızlı iletişim kanallarına sahip coğrafi olarak dağıtılmış bir bilgi sisteminde bile çözümün devreye alınmasına izin verir.
  • HP ArcSight ESM, hem yazılım hem de donanım olarak sunulur. Bu yönüyle diğer korelasyon sistemlerinden ayrılır.

Denetim günlüklerini toplama, saklama ve analiz etme görevini basitleştirmek için, HP ArcSight Logger ürünü kullanılabilir. Bu ürün bir kuruluşun denetim günlüklerinin tüm verilerini toplayıp analiz edebilen, günlükleri depolamak için sıkıştırılmış ve ekonomik bir depo sağlayan kullanıma hazır bir yazılım veya donanım-yazılım kompleksidir.

 

HP ArcSight Connectors yazılım paketleri, güvenlik olayları hakkında daha kolay ve verimli bilgi toplamak için HP ArcSight ESM ve HP ArcSight Logger'ın bir parçası olarak kullanılabilir.